HOME UKÁZKY STUDIO KONTAKT

S T U D I O


 

 

 


 

 F O T O,  V I D E O :     *  FOTO A  VIDE STUDIO    *  STYLISTICKÉ  STUDIO    

G R A F I K A :      *  GRAFICKÉ  NÁVRHY    * KATALOGY,  PUBLIKACE

W E B.  D E S I G N :    *  TVORBA  WEBOVÝCH STRÁNEK

  Není nutno se ozhodovat mezi  ➢  vysokou kvalitou a nízkou cenou    drahý projekt nemusí být ten nejúčinnější  @  na základě zjištěných potřeb a definováním cílů klienta lze vytvořit optimalizované řešení, které dokáže koordinovat a efektivně vést cíli všechny činnosti a maximalizovat tak  ➢  poměr  kvalita / cena.

 

Optimalizace se týká kvality i úsporného využití všech postupů v řešení projektu, které vedou přímo k cíli  @  jeho dosažení závisí na efektivním využití kreativních i rutinních postupů, know-how a provázanosti všech činností  @  vše závisí na zkušenostech zhotovitele a jeho reálné představě předvídat konečný výsledek.

Při zvažování variant  ➢  kvalita versus cena  ➢  pak vítězí takový optimalizovaný projekt, který nabízí efektivní řešení při dosažení účinné kvality  @  opakovaná spolupráce přináší hlubší pochopení požadavků klienta  ➢  umožňuje využít segmentů již dřive zpracovaných produktů a přináší posun v kreativní oblasti i úspory.

 


" Metoda mapování mysli "   ...   spolupráce  levé  a  pravé  mozkové  hemisféry  /  propojení  racionálního  a  asociativního  přístupu 
 
 
CREATIVE FOTO     |     2011     |     Developed by NET sign studio